Sabtu, 5 Disember 2009

Perancangan Strategik: Visi dan Misi

Visi:
Menjadikan surau al-Falah sebagai surau contoh dikalangan surau-surau sekolah yang terdapat di dalam PPD Petaling Perdana bagi mewujudkan persaingan sihat di samping mampu mempertingkatkan imej Islam melalui dimensi organisasi dan pentadbiran kerana Allah S.W.T.

Misi:
Membangunkan dan menyediakan suasana surau yang kondusif ke arah menghasilkan surau yang mampu menarik pelbagai latar belakang pelajar untuk bersama mengimarahkan surau dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan semua aktiviti yang telah dirancang

Tema:
"Surau al-Falah SMK USJ 23 Untuk Semua"